รายงานสรุปผลการแข่งขัน
พลบดีเกมส์
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 38
วันที่
17 มกราคม 2556 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล อบจ.ชลบุรี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
4
 
   
 
ครึ่งแรก
ปฐมชัย เสือสกุล 37'

ครึ่งหลัง
อภิวัฒน์ เพ็งประโคน 54'
อภิวัฒน์ เพ็งประโคน 61'
ยุทธนา เรืองสุขสุด 68'

Remark :
3
ยุทธนา  เนาวรัตน์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
18
ธีรภัทร์  ต้ออาษา
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
15
ธีระศักดิ์  คุณรักษา
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
17
อภิวัฒน์  เพ็งประโคน
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
21
สถาพร  แดงสี
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
24
แดนไตร  ลองจำนงค์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
7
เกริกพงษ์  บุญสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
10
ยุทธนา  เรืองสุขสุด
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
14
พิเชษฐ  มุตุมาจันทร์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
ศราวุธ  อินทร์แป้น
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
23
รังสรรค์  แสวงทรัพย์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
6
อรัญญู  ปิดตังถาโน
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
8
บวร  ตาปลา
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
20
ปฐมชัย  เสือสกุล
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
   
 
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
   
 
ครึ่งหลัง
ภาณุพงศ์ ชุ่มนาเสียว 91'

Remark :
8
ศรณย์  พัฑฒนะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
อานนท์  โกญจนาวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19
คณิตพงศ์  พิทักษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23
นิรัติศัย  บุญมั่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
สิทธิพันธ์  ปล้องประภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15
ภาณุพงศ์  ชุ่มนาเสียว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
วิศรุต  พลพาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24
พงศธร  วิจบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
เจนณรงค์  ไชยสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13
อวิรุทธ์  ผ่านผิว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16
ฐาปนนท์  วินิโย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9
ธีรพงศ์  ชูบุญทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
เอกรัฐ  คงเช็น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20
ธนสาร  หนูคล้าย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม